Číslování kapitol

Existuje několik předdefinovaných typů číslování:

Žádné - kapitoly a podkapitoly nejsou formátované, používejte v přípaže, když chcete zadat vaše vlastní číslování. Například: do pole nadpis kapitoly zadejte "A Úvod", "A.1 Nějaké Povídání", ...

Čísla - kapitoly a podkapitoly jsou číslované (1, 1.1, 1.2, 2, ...)

 

Puntíky - podkapitoly jsou odsazené a zvýrazněné puntíky.

 

Odsazené - podkapitoly jsou odsazené.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English