Import

Můžete importovat jeden HTML soubor nebo všechny soubory ve složce.

Relativní odkazy jsou převedeny na odkazy na kapitoly. Odkazy na obrázky, flash a Javu jsou rovněž upraveny.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English